Villanypásztor tervezési útmutató

| szerző: Agro Electro | Villanypásztor-infó kategóriában

Villanypásztor tartozékok

Mielőtt elkezdené a villanypásztor építését, lehetőleg a helyszínen tervezze meg egy papíron a rendszert. Ez segít a szükséges alkatrészek és anyagmennyiségek pontos megállapításában. Haladjon végig az alábbi pontokon:

 • Állapítsa meg a bekerítendő terület kerületét. Vigyázat, a terület alakjától függően, a kerület széles határok közt változhat!

 • Tanulmányozza a kialakítandó kerítés típusát az állatfajták szerint. Ennek függvényében kell az oszlopok számát, az oszlopok közti távolságot, a kerítést alkotó vezeték típusát és vezetéksorok számát megállapítani. Az állatfajta függvényében a beszerzendő vezeték szakítószilárdságát is megtudja: a 100 kg alatti szakítószilárdság háziállatoknak alkalmas, míg a vadállatok távol tartására csakis a 100 kg fölötti szakítószilárdság megfelelő.

 • Számolja ki a vezeték hosszúságát. Itt figyelembe kell vennie a terület kerületét és a vezetéksorok számát.

 • Állapítsa meg a vezeték megfelelő ellenállását. Az egy kilométernél hosszabb kerítések esetében ez fontos paraméter, ugyanis ha olcsóbb, de viszonylag nagy ellenállású vezetéket vásárol, lehet, hogy a kerítés távolabbi pontjain a feszültség olyan mértékben csökken, hogy a rendszer nem fog megfelelően működni.

 • Állapítsa meg a szükséges villanypásztor készülék típusát az állatfajta és a kerítés hosszúsága szerint. A készülékek elsődleges paramétere a tárolt energia, amit Joule-ban adnak meg. Kis testű állatok és kis hosszúságú kerítéseknek elegendő a 2 Joule energiájú készülék, míg a nagy testű, illetve hosszú szőrű állatok, továbbá a hosszú kerítések esetében szükséges egy erősebb, 4-7 Joule energiájú villanypásztor készülék.

 • Elemezze a készülék betáplálásának lehetőségeit — a szükséges 12 V-os egyenáramot háromféleképpen biztosíthatja: 230 V-os hálózatról adapterrel, 12 V-os autóakkumulátorról, vagy akkumulátor+napelemes rendszerrel.

 • A kerítés további tervezése során meg kell állapítani a kapuk helyét. A kapuk kiépítése speciális szigetelőket és kiegészítőket igényel, ezek számát a vezetéksorok száma szerint kell kiszámolni.

 • Végezetül a kerítés kiépítéséhez szükséges további alkatrészek mennyiségi listáját kell összeállítsa: szigetelők és azok típusa, csatlakozók, figyelmeztető táblák, magasfeszültségű kábel, stb.

Tervezés, 1. lépés — a bekerítendő terület kerülethossza

A villanypásztorrendszer tervezésének fontos állomása a szükséges vezetékmennyiség megállapítása. Rendszerint a bekerítendő felület mennyisége áll rendelkezésre, az ebből való kerületszámítás néha csalóka lehet. Vegye figyelembe a terület alakját, vagy végezzen konkrét méréseket a helyes vezetékhossz megállapítására. Ne feledje a kerület hosszát még szorozni kell a kerítést alkotó vezetéksorok számával is!

Vigyázat, a terület alakja erősen befolyásolja a kerület hosszát! Pl. egy 9 Ha terület kerülete egyenlő lehet egy 25 Ha-os terület kerületével!

Íme néhány példa területre és azok kerületére:

Összefüggések a terület és kerület közt

Tervezés, 2. lépés — a kerítés paraméterei állatfajták szerint

A kerítés tervezésekor vegye figyelembe a kordában/távol tartott állatfajta szerint az alábbi, fontos paramétereket. Ha több állatfajta számára szeretné kialakítani a kerítést, feltétlenül tartsa be a vezetéksorok legkisebb és legnagyobb földtől mért magasságát.

A kerítés magassága

Meghatározza a szükséges karók/oszlopok minimális magasságát. Itt számoljon az oszlop földbe kerülő hosszával is! Vigyázat, az építés során minden vezetéksor magasságát a földtől mérve kell meghatározni.

Az alkalmazott vezeték típusa

Zsinór, kötél, vagy szalag. Permanens (hosszú távú használatra szánt) kerítések esetében galvanizált (min. 2,5 mm átmérőjű) drót is használható, viszont itt számolni kell a gyenge láthatóság általi balesetveszéllyel!

A karók/oszlopok közti távolság

Alapvetően 5-10 méterenként szükséges karókat/oszlopokat elhelyezni, viszont csökkenteni kell ezt a távolságot az alábbi esetekben:

 • A vezeték aránylag súlyos (pl. kötél) és az alsó vezetéksor alacsonyan van.

 • A domborzat egyenletlen, ezáltal az alsó vezetéksor helyenként a talajhoz érhet, vagy pedig épp ellenkezőleg, túl magasra kerülhet és az állatok átbújhatnak alatta.

A vezetéksorok száma és a köztük levő távolság

Ezek a paraméterek attól függenek, hogy a kordában tartott állat képes-e átugrani a kerítést, vagy átbújhat-e a legalsó vezeték alatt, tehát meghatározzák a kerítés biztonságosságát.

Ha az állatfajta nem szerepel az alábbi képeken, a következőképpen állapíthatja meg a vezetékek magasságát:

 • A fő vezetéket az állat marmagasságánál kell kihúzni.

 • Ha az állat képes átugrani a fő vezetéket, húzzon ki 1-2 vezetéket a fő vezeték fölé.

 • Ha az állat képes átbújni a fő vezeték alatt, húzzon 1-2 vezetéket a fő vezeték alá, megfelezve, illetve megharmadolva a rendelkezésre álló teret. Itt figyelembe kell venni az állat kicsinyeinek méreteit is.

Tehenek — szalag ≥ 10 mm, vagy zsinór

Tehenek

Bikák — szalag ≥ 10 mm, zsinór, vagy kötél

Bikák

Normál méretű lovak — szalag ≥ 20 mm, vagy kötél

Lovak

Kis méretű lovak — szalag ≥ 20 mm, vagy kötél

Kis méretű lovak (pónilovak)

Juhok — zsinór

Juhok

Kecskék — zsinór

Kecskék

Sertések — szalag ≥ 10 mm, vagy zsinór

Sertések

Vaddisznók — magas szakítószilárdságú (≥ 100 kg) zsinór

Vaddisznók

Medvék — kötél

Medvék

Kutyák — zsinór

Kutyák

Tervezés, 3. lépés — a vezeték hosszúsága

A vezeték hosszúsága egyenlő a terület kerülete szorozva a vezetéksorok számával. Ez egy fontos paraméter, jegyezze le külön, mert később még használnia kell. A ténylegesen beszerzendő vezetékhossz ennél több lesz, mivel a tekercsek változó, 200, 500, 1000, stb. méteres kiszerelésben kaphatók.

Tervezés, 4. lépés — a vezeték paraméterei

Villanypásztor vezetéktípusok

A vezetékek tömkelegét találhatja meg a kereskedelemben, látszólag nehéz a választás, viszont a lehetőségek gyorsan leszűkülnek, mihelyt a megfelelő vezeték paramétereit helyesen megállapítja. Az alábbi pontok szerint válasszon vezetéket:

4.1. A vezeték típusa — zsinór/kötél/szalag/drót

Elsősorban az állatfajta és a szakítószilárdság határozza meg, viszont ha a paraméterek eleget tesznek a minimális követelményeknek, zsinór helyett alkalmazhat kötelet, vagy szalagot a fokozott biztonság és jó láthatóság érdekében. Hosszú távú, permanens kerítések kiépítésére alkalmasabb a drót, viszont komoly hátránya a rossz láthatóság. Ajánlott a min. 2,5 mm átmérőjű galvanizált drót, speciális feszítőelemekkel és permanens szigetelőkkel társítva.

4.2. A vezeték szakítószilárdsága

Ez egy kg-ban kifejezett mennyiség. A minimális értékét az állatfajta szerint kell megválasztani (l. 2. lépést). A háziállatok számára alkalmas a 100 kg alatti szakítószilárdságú vezeték, míg a vadállatok távol tartására 100 kg fölötti érték szükséges. Természetesen minél nagyobb a szakítószilárdság, annál biztonságosabb lesz a kerítés. Továbbá, a szakítószilárdság idővel csökken — évek múltán a vezeték könnyebben szakad majd, tehát ha hosszú távra tervez, vegye figyelembe ezt a tényt is —, tehát a magas értékkel rendelkező vezeték mindenképpen előnyösebb.

4.3. A vezeték elektromos ellenállása

A kerítést alkotó vezeték fontos paramétere az elektromos ellenállás. Ez egy Ohm/méterben (Ω/m) kifejezett mennyiség, minél kisebb az értéke, annál kisebb a feszültségesés a vezetékben egy adott távolságon belül. A villanypásztor vezetékek ellenállása általában 0,1 és 15 Ω/m között változik. Minél kisebb az Ω/m értéke, annál alkalmasabb a vezeték hosszú kerítés kialakítására. A kis ellenállású vezeték 0,1-1 Ω/m, a közepes ellenállású 1-5 Ω/m, a nagy ellenállású pedig 5-15 Ω/m.

A villanypásztor alapvető működése a magasfeszültségű impulzusok (6000...10000 V) által okozott kellemetlen áramütés. A kerítést alkotó vezetékben tovaszállított elektromos energia feszültsége arányosan csökken a távolsággal, a vezeték ellenállásának függvényében. Egy nagy ellenállású vezetékkel épített kerítés távoli pontjain annyira lecsökkenhet a feszültség, hogy a rendszer kevésbé, vagy egyáltalán nem lesz hatékony. A megfelelő működéshez a villanypásztor készüléktől számított legtávolabbi ponton legalább 2000 V kell legyen a vezetékben.

A rövid (100-200 m hosszú) kerítések esetében megfelelnek a nagyobb ellenállású (ezáltal olcsóbb) vezetékek is, de a hosszú (1 km+) kerítéseket kizárólag alacsony ellenállású vezetékből kell megépíteni. A vezeték ellenállása tehát meghatározza, hogy maximálisan milyen hosszú kerítést lehet vele építeni. Ezt a paramétert megtalálja a vezeték címkéjén, leírásában, általában „maximális kerítéshossz” néven.

Példák:

 • Egy 0,4 Ω/m ellenállású vezetékkel max. 10000 m hosszú kerítés építhető.

 • Egy 7 Ω/m ellenállású vezetékkel csupán 500 m hosszú kerítés építhető.

Habár a nagy ellenállású vezeték elvileg hátrányos, a rövid, többsoros kerítések esetében egyáltalán nem számottevő a feszültségesés, tehát nem általános szabály feltétlenül kis ellenállású vezeték beszerzésére törekedni.

Feszültségesés a vezetékben A feszültség csökkenése 0,4 Ω/m ellenállású vezetékkel
Feszültségesés a vezetékben A feszültség csökkenése 7 Ω/m ellenállású vezetékkel

Több vezetéksor = hosszabb kerítés

Az elektromos ellenállás csökkentése szempontjából kedvező, ha a kerítés több, párhuzamos vezetékből áll. Két, vagy több párhuzamos vezeték alkalmazása esetében a gyártó által ajánlott maximális kerítéshossz megduplázható. Ahhoz, hogy a rendszer hatékony maradjon, a párhuzamos vezetékeket legalább 100 méterenként össze kell hidalni.

Feszültségesés a vezetékben

Tervezés, 5. lépés — a villanypásztor készülék kiválasztása

A villanypásztor készülékek energiáját Joule-ban mérik. A nagyobb energiájú készülékek hosszabb kerítés és nagyobb testű, vagy hosszabb szőrű állatok számára alkalmasak.

A rendelkezésre álló típusok:

DL 3200 villanypásztor készülék, 12 V, 3,2 Joule DL 3200 Kis, közepes és nagy méretű állatoknak, max. 7.000 m hosszú kerítés.
DL 4500 villanypásztor készülék, 12 V, 4,5 Joule DL 4500 Közepes és nagy méretű állatoknak, max. 12.000 m hosszú kerítés.
DL 4500 villanypásztor készülék, 12 V, 4,5 Joule DL 7200 Közepes és nagy méretű állatoknak, max. 25.000 m hosszú kerítés.

Tervezés, 6. lépés — a villanypásztor készülék betáplálása

07

A készülék működtetéséhez egy 12 V-os egyenáramú áramforrásra lesz szükség. Itt három alapvető módszer jelent megoldást:

 • Lakott területeken, vagy a 230 V-os hálózathoz közel, a legegyszerűbb táplálási mód egy 230/12V-os hálózati adapter Hálózati adapter, 230/12 V, kapcsolóüzemű tápegység.

 • Lakott területektől távol, vagy a 230 V-os hálózat hiányában, egy 12 V-os autóakkumulátorral biztosíthatja a tápfeszültséget. Egy feltöltött akkumulátor körülbelül egy hétig működteti a készüléket. Ebben az esetben gondoskodnia kell az akkumulátor újratöltéséről és számításba kell vennie egy csereakkumulátort is.

 • Távoli helyeken napelemes rendszert is építhet. Ez egy 30 W-os vagy egy 50 W-os napelemből és egy töltésvezérlőből áll, amely egy autóakkumulátort tart feltöltve. Ha kellő erősségű a rendszer, a begyűjtött energiát egyéb, kis teljesítményű fogyasztók táplálására is használhatja: világítás LED égőkkel, mobiltelefon-töltő, FM-transzmitter, stb. connectingNapelemes rendszerrel való táplálás bekötési vázlata

Tervezés, 7. lépés — földelés

Földelés

A földelés a villanypásztorrendszer működésének szerves része, ezért nagyon fontos bekalkulálni még a tervezési fázisban a helyét. Sőt, akárcsak a betáplálás lehetősége, a földelés helye is meghatározó szerepű a villanypásztor készülék helyének kiválasztásában.

A földelés egy, két, vagy három galvanizált fémrúd, amelyet árnyékos, nyirkos helyen kell a földbe sulykolni, legalább 1 m mélyen. A legalkalmasabb erre egy galvanizált, menetelt fémrúd. A földelések számát a kerítés hosszúsága és a talaj nedvessége határozza meg — minél hosszabb a kerítés, illetve minél szárazabb a talaj, annál több földelés létrehozására lesz szükség ahhoz, hogy a kerítés távoli részeinek is biztosítsa a hatékony működését.

Tervezés, 8. lépés — az oszlopok, karók mérete, mennyisége

08

Számítsa ki egy oszlop/karó minimális magasságát — ez a következő három méret összege: a földbe sulykolt hossz + az állatfajtának megfelelő maximális vezetékmagasság + 5...10 cm ráhagyás a tetején.

Állapítsa meg a villanypásztor vezetéket hordozó oszlopok/karók körülbelüli helyét és ezáltal azok mennyiségét:

 • Határozza meg a kapuk helyét.

 • Vegye figyelembe, hogy a kapuk, sarkok és kerítés végén levő oszlopok jóval stabilabbak kell legyenek, esetleg keményebb anyaguk is kell legyen.

 • Ellenőrizze a terület egyenetlenségeit — minél egyenetlenebb a terület, annál sűrűbben kell oszlopokat elhelyeznie.

 • Vegye figyelembe a terület növényzetét — a bokroktól, fáktól és egyéb tereptárgyaktól 30-50 cm távolságot kell tartani, mivel a villanypásztor vezetékének ezekkel való érintkezése erősen csökkenti a rendszer hatékonyságát. Vegye figyelembe a növényzet jövőbeli növekedését is.

Tervezés, 9. lépés — a szigetelők száma

Szigetelők

Többféle szigetelőre lesz szüksége — kapuszigetelők, sarok-/végpontszigetelők és gyűrűs szigetelők. Mivel ezeknek az ára kevésbé számottevő, nem feltétlenül fontos a pontos mennyiség kiszámolása, nagyobb mennyiség is beszerezhető ezekből. A körülbelüli mennyiségek a következőképpen saccolhatók meg:

 • Kapuszigetelők mennyisége = kapuk száma × 2 × vezetéksorok száma (l. alább a kapu típusokat).

 • Sarok-/végpontszigetelők mennyisége = sarkok plusz végpontok száma szorozva a vezetéksorok számával.

 • Gyűrűs szigetelők mennyisége = a vezeték teljes hossza osztva az oszlopok számával. Emlékeztető: a vezeték hossza a kerület hossza szorozva a vezetéksorok számával.

Mindenképp a vezetéknek megfelelő szigetelőt válassza!

Tervezés, 10. lépés — a csatlakozók száma

Csatlakozó

A vezeték meghosszabbítását és mindenfajta érintkeztetését kizárólag az erre a célra készült csatlakozók alkalmazásával kell kivitelezni. Tilos a vezeték csomózása, mivel gyenge, idővel gyorsan romló galvanikus csatlakozást biztosít.

A következő pontokon lesz szüksége csatlakozókra:

 • Vezeték végpontok (ha vannak a rendszerben) — két csatlakozó soronként (egy-egy csatlakozó mindkét végpontra).

 • A vezetéksorok összehidalása (a rendszer hatékonyságának érdekében kb. 100 méterenként össze kell hidalni a vezetéksorokat) — csatlakozók száma = vezetéksorok száma × hidak száma.

 • A készülékből érkező magasfeszültségű kábel bekötése — egy csatlakozó.

 • Toldások — ezek száma ugyan megsaccolható, de mindenképpen ajánlott plusz csatlakozókat beszerezni.

Tervezés, 11. lépés — a kapuk megtervezése. Kapu típusok

Még a tervezés fázisában tudnia kell, hogy milyen típusú kaput fog kialakítani. Három alapvető kaput különböztetünk meg: ritkán használt, gyakran használt és tartós kaputípusokat. A megfelelő kapu kiválasztása tehát a használat gyakoriságától függ. Tanulmányozza az alábbi kaputípusokat ahhoz, hogy összeállíthassa a szükséges alkatrészek listáját. Webáruházunkban külön kapuszetteket is forgalmazunk, ezek beszerzésével egyszerűsödik az alkatrészlista. Vigyázat, az alkatrészlista megszorzandó a vezetéksorok számával!

A kapu optimális szélessége 2-5 m. Vegye figyelembe a kapun átkelő járművek, mezőgazdasági gépek szélességét is. Vigyázat, a kapu nyitásakor a kerítésben megszakad az elektromos kapcsolat – ha ez gondot okozhat, speciális szigetelésű, föld alatti kábel (termékkódok: 0111, 0111-1, 0176) alkalmazásával összeköthető a kapu két oldala.

A. Ritkán használt kapu

Kialakítása nagyon egyszerű, csupán három kapualkatrészből áll: egy kapuszigetelő, egy kapufogantyú és két kapucsatlakozó. Fő hátránya, hogy nyitáskor a kerítés teljes hosszában meglazul a vezeték.

Egyszerű kapu

B. Gyakran használt kapu

Egy kapufogantyúval, két kapuszigetelővel és négy kapucsatlakozóval kialakított szerkezet.

Tartós kapu

C. Tartós kapu

Két szett kapucsatlakozóval és speciálisan kapu kialakítására összeállított szettből (termékkód: 0104, tartalma: kapuszigetelők, rugó és fogantyú) építhető szerkezet.

Rugós kapu

Tervezés, 12. lépés — a kiegészítők listája

A villanypásztorrendszer teljes kivitelezéséhez szüksége lehet még néhány kiegészítőre, a tervezés során figyelembe kell vennie ezeket is:

Magasfeszültségű kábel

Magasfeszültségű kábel

Ha a villanypásztor készülék nem helyezhető el közvetlenül a kerítés mellé, a magasfeszültségű impulzusokat csakis speciális, magasfeszültség vezetésére alkalmas kábelen keresztül lehet továbbítani (termékkódok: 0111, 0111-1, 0176). Az átlagos elektromos vezetékek szigetelése nem megfelelő, ezeken áthúz a magasfeszültség.

Figyelmeztető táblák

Figyelmeztető tábla

Az elektromos kerítés minden elemét, amely a közutak, ösvények mellett halad el, 5-20 m-es közönként figyelmeztető táblákkal kell ellátni. A figyelmeztető táblákat a vezetékhez kell rögzíteni (termékkód: 0534).

Teszter

Teszter, 1-10 kV

A teszter igen fontos eszköz a villanypásztorrendszerek tesztelése és karbantartása során. Segítségével megmérhető a rendszer különböző pontjain a feszültség, továbbá a szakadások és gyenge érintkezések felfedezése céljából is elengedhetetlen (termékkód: 0073, 0073-1, 0073-2, 0073-2).

Hozzászólások

37 hozzászólás.
 • Norbi | 2021. március 24., 11:55 (2 éve, 6 hónapja)
  Ez inkább kérdés lenne, középtermetű rövidszőrű kutyáknál alkalmazható 12000v 3.2j villanypásztor anélkül hogy bajuk lenne? 50m kerítéssel
  • Agro Electro | 2021. április 6., 14:58 (2 éve, 5 hónapja)
   Kedves Norbi! Semmi akadályát nem látom az említett készülék használatával kapcsolatban. Mi is ezt a típusú készüléket ajánljuk kutyák számára.
 • Jani | 2021. április 4., 16:08 (2 éve, 5 hónapja)
  Én nem az itt bemutatott bekötési ábra alapján kötöttem be a rendszert, hanem a töltésvezérlő (3.) kapcsolt kimenetéhez kötöttem a készüléket, majd a töltésvezérlőt "c" azaz állandóan bekapcsolt kimenet funkcióra állítottam. Ez így megfelelő, vagy az itt bemutatott megoldás csak a helyes, és ha igen miért? Köszönöm.
  • Agro Electro | 2021. április 6., 14:57 (2 éve, 5 hónapja)
   Kedves János! Tökéletes az a bekötési mód is ahogyan ön használja a rendszert. Mi csak az egyszerűség kedvéért ajánljuk a fenti módon a bekötést.
 • Magas Ferenc | 2021. június 18., 22:09 (2 éve, 3 hónapja)
  Azt nem értem, miért nincs őzre vezetékelési útmutató, medvére pedig van!!!???
  • Agro Electro | 2021. június 20., 15:13 (2 éve, 3 hónapja)
   Kedves Ferenc! Őzek számára három sor vezetéket ajánlok használni. A vezetékek talajtól számított ajánlott magassága, 60, 90 és 120 cm.
 • Kiss Csilla | 2021. június 24., 15:51 (2 éve, 3 hónapja)
  Szép napot!
  Kérdésem az lenne, hogy 2 fajta villany pásztor vezetéket (piros-sarga mindkettő, csak az egyik vékonyabb) össze lehet-e toldani, vagy így nem lesz áram a vezetékben? Köszönöm
  • Agro Electro | 2021. június 28., 11:18 (2 éve, 3 hónapja)
   Kedves Csilla! Nyugodtan összetoldhat két különböző minőségű vezetéket, A toldáshoz használjon erre a célra kialakított csatlakozó elemeket: https://www.agroelectro.hu/hu/termek-kategoria/csatlakozok
 • Ginter Bianka | 2021. augusztus 16., 12:21 (2 éve, egy hónapja)
  Szép napot!
  Oszlopok/karók esetében a földbe sulykolt hossz ideális esetben kb. hány cm? (lótartás, normál minőségű talaj) Az akácoszlop egészét célszerű kezelni, vagy elegendő csak a föld alatt lévő részét? Hosszútávra szeretném.
  Egyébiránt nagyon hasznos ez a cikk (is), köszönjük!
  • Agro Electro | 2021. augusztus 17., 20:36 (2 éve, egy hónapja)
   Kedves Bianka!
   A földbe sulykolt karók illetve oszlopok ajánlott mélysége 50-70 cm. Ez a karó/oszlop átmérőjétől is függ. Ha hosszú távra szeretné tervezni a rendszert, akkor mindenképp érdemes kezelni legalább az alját az oszlopoknak +10 cm-ig a talajtól mérve. Az oszlop felső része nem annyira kényes, de ha kezelve van, az mindenképp jobb.
 • István Rüsics | 2021. szeptember 21., 20:34 (2 éve)
  Szép napot! A földelő menetes száron is van áram. Mi ilyenkor a probléma? Válaszát köszönöm!
  • Agro Electro | 2021. szeptember 21., 20:46 (2 éve)
   Kedves István!
   Ez a jelenség akkor szokott előfordulni ha a készülék föld pontja van a karámra kötve és a készülék magasfeszültségű kimenete a földelőszárra.
 • Pátkai Zoltán | 2022. február 21., 7:59 (egy éve, 7 hónapja)
  Szép Napot
  Ha én U alakban szeretnék villanypásztort, és az U alak egyik csúcsán lenne a betáplálás, akkor ennek van-e módszertana, vagy hogyan érdemes tervezni, nekiállni? Egy sor kábelt úgy húzok el, hogy pl. alul megy a másik irányban és ugyanaz a kábel pedig a végén elindul vissza? Köszönöm válaszukat.
  • Agro Electro | 2022. február 21., 11:24 (egy éve, 7 hónapja)
   Kedves Zoltán! Bármilyen alakzatú kerítést ki lehet építeni a villanypásztorból. Legegyszerűbb ha kihúzza külön-külön a sorokat és a legvégén összeköti legfeljebb 100 m-ként párhuzamosan azokat. Kérem olvassa el építési útmutatónkat ahol rengeteg hasznos információval szolgálunk egy teljes villanypásztor rendszer felépítését illetően: https://www.agroelectro.hu/hu/blog/2020/10/15/villanypasztor-epitesi-utmutato
 • Dan | 2022. március 17., 10:46 (egy éve, 6 hónapja)
  Az elektromos kerítésrendszeremnek zárt huroknak kell lennie? Több olyan helyem is van a földemen, ahol tényleg csak egyenes vonalra van szükség. Lehetséges ez? Teljes lesz-e még az elektromos áramkör?
  • Agro Electro | 2022. március 17., 11:09 (egy éve, 6 hónapja)
   Jó napot kívánok! Bármilyen alakzatú kerítést ki lehet építeni a villanypásztorból, nem szükséges zárt legyen a kerítés. Az áramkör gyakorlatilag a talaj és a keítés között záródik amikor hozzáer az állat.
 • Stróbl józsef | 2022. augusztus 22., 14:59 (egy éve, egy hónapja)
  Van egy 2500 m²-es tavam egy 1,5 hektáros területen. Régebben malacokat tartottam, azok hogy ki ne törjenek, be volt kerítve villanypásztorral. Ez megszűnt, bejöttek a vidrák és minden évben és kipusztítják a halakat. Hogy kerítsem be a tavat?
  • Agro Electro | 2022. augusztus 30., 14:33 (egy éve, egy hónapja)
   A vidrák ellen kiépíthető villanypásztor, viszont elég sűrűn kell vezetékeket és oszlopokat elhelyezni: 5 vezeték szükséges, a talajtól és egymástól számítva 10-10 cm-távolságra kell ezeket elhelyezni. A vezetékeket tartó oszlopokat annyira kell sűrűn rakni, hogy a vezeték megereszkedése és a talaj egyenletlenségei miatt sehol se érintkezzen a vezeték a talajjal.

   Személyre szabott árajánlatért mindenképpen hívjon minket!
 • Nagy Zoltán | 2022. szeptember 6., 20:02 (egy éve)
  A fácánok a konyhakert körül nem repülnek csak sétálgatnak. Villanypásztorral meg lehet őket állítani?
  • Agro Electro | 2022. szeptember 7., 20:25 (egy éve)
   Kedves Zoltán! Igen meg lehet védeni a konyhakertet a fácánoktól. Ajánlott villanypásztor hálót választani szárnyasállatoknak.
 • Kalamár Géza | 2022. szeptember 11., 9:43 (egy éve)
  Üdv,
  Hatályos törvény mit ír elő? Hány J és hány kV a maximum? Köszönöm
  • Agro Electro | 2022. szeptember 13., 21:25 (egy éve)
   Kedves Géza! Az EU-s szabványok a maximális értékeket 500 Ohm-os laboratóriumi terhelés mellet határozzák meg.
   Bármelyik készülékünket is választaná nem fog csalódni :-)
 • Koncz Árpád | 2022. szeptember 18., 19:45 (egy éve)
  Lehet toldani és hogyan a már telepitett villanypásztor vezetéket?
  • Szász-Fábián József | 2022. szeptember 19., 5:17 (egy éve)
   A vezeték toldása szakszerűen erre a célra szánt csatlakozókkal oldható meg. Semmiképpen se csomózza a vezetéket, mert az elektromos kapcsolat nem lesz megfelelő, idővel megszűnik. A csatlakozók termékkódja 0109 és 0110, bővebb információt az építési útmutatóban talál: https://www.agroelectro.hu/hu/blog/2020/10/15/villanypasztor-epitesi-utmutato
 • Sardi Csaba | 2022. november 8., 13:24 (10 hónapja)
  Jó napot,
  4 cm széles szalagot hogyan kötöm össze az alsó sorral.Az alsó sorban is 4 cm széles szallag van.
  köszönöm
  • Agro Electro | 2022. november 10., 19:54 (10 hónapja)
   Kedves Csaba! A legegyszerűbb egy kapuszigetelőnél összekötni a sorokat. Esetleg megoldható 2 db. 0177-es termékkódú kábellal is.
 • Lévai Zoltán | 2022. november 13., 9:07 (10 hónapja)
  Jó napot, van egy napelemes villanypásztor rendszerünk. Áprilistól novemberig tökéletes, de a téli időszakban állandóan lemerül az akkumulátor kb2 hetente. Ez mennyire normális téli időszakba?
  • Agro Electro | 2022. november 22., 17:09 (10 hónapja)
   Kedves Zoltán! Abban az esetben ha megfelelően van méretezve, felszerelve és karbantartva a rendszer soha sem szabadna lemerüljön az akkumulátor. Kérem keressen minket telefonon a probléma megtalálása érdekében. +36 20 984 8038
 • Kovács Béla | 2022. november 14., 10:34 (10 hónapja)
  Jó napot, érdeklődnék a villanypasztort ha a fogyasztó kimenetre kötöm úgy is műkodik? Csak mert Önöknél direktbe az akkumulátorra van kötve. Vagy esetleg van valami negatív hatása ennek?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  • Agro Electro | 2022. november 22., 17:12 (10 hónapja)
   Kedves Béla! Mi minden esetben úgy ajánljuk, hogy direkt az akkumulátorra kösse a készüléket mivel a töltésvezérlő programozása kissé nehézkes.
 • Kozma Zsuzsa | 2023. január 8., 13:30 (8 hónapja)
  Erdő mellett lakom, az őzek és szarvasok legelik a virágaimat, ez ellen szeretnék védekezni. A telekhatároló kerítés vonalában kb 1,5 m magasan - időközönként lenyírt - vadsövény (akác, tölgy, som) van. Hogyan tudok ide villanypásztort telepíteni? Elegendő-e, ha csak a sövény tetején van az első huzal, létezik-e kb 2 m magas karó?
  • Agro Electro | 2023. január 9., 18:03 (8 hónapja)
   Kedves Zsuzsa! Őzek, szarvasok távoltartására tökéletes megoldás egy megfelelően kiépített villanypásztor rendszer. Kérem részletesebb információkért hívjon minket telefonon.
 • Tabányi 3 | 2023. május 17., 17:06 (4 hónapja, 2 hete)
  Jó napot! Azt szeretném kérdezni ha egy kerítés tetejére szeretnék átmászás elleni védelemre telepíteni, amikor is az állat a talajjal nem érintkezik hogy oldjam meg hogy zárjon az áramkör?
  Köszönöm.
  • Agro Electro | 2023. május 17., 18:54 (4 hónapja, 2 hete)
   Jó napot kívánok! Ebben az esetben ajánlatos kihúzni egy vagy több a földeléshez kötött villanypásztort zsinórt is a kerítés tetejére a magasfeszültségüvel párhuzamosan. Amennyiben a kerítés fémből van akkor nincs szükség csak a magasfeszültségre kötött zsinorra.
 • Kis Attila | 2023. június 26., 17:41 (3 hónapja)
  Üdvözlöm! Jersey teheneim vannak, (rövid szőrüek). A DL7200 as gépüket vettem meg, de aggódok, nem fog e kárt tenni az állataimban? Az J erőseget tudom csökkenteni? Kicsi a terület, emiatt mindenhol a maximumon menne, de félek sok lesz a 7.2J. Nem ismerik a villanypásztort, és vannak borjak is. Esős időben vizes szörre gondolom még nagyobbat üt. Köszönöm mielőbbi válaszukat!
  • Agro Electro | 2023. június 28., 17:09 (3 hónapja)
   Kedves Attila! Egy bevizsgált, megfelelőségi bizonyattal rendelkező készülékről beszélünk. Nem fog testi sérülést okozni állatainak, nyugodtan használhassa viszonylag rövid kerítéssel is. Csupán nagyobb fájdalomérzetet fognak érezni az állatok, így hamarabb meg fogják tanulni tisztes távolságban tartani a karámot.

Az Ön hozzászólása